Siirry pääsisältöön
Home » Tietopankki » Paljonko YEL-vakuutusta pitää maksaa?

Paljonko YEL-vakuutusta pitää maksaa?

Vakuutukset ja vastuut

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus on ainoa kaikkia yrittäjiä koskeva lakisääteinen vakuutus. Yrittäjä on velvollinen huolehtimaan itse oman eläkkeensä kerryttämisestä. YEL on myös sosiaaliturvasi perusta, joka turvaa toimeentulosi, jos yrittäjänä menetät työkykysi, sairastut tai jäät perhevapaalle tai työttömäksi.

YEL-vakuutusta maksetaan työtulon perusteella

YEL-maksun suuruus perustuu työtuloon, jolla tarkoitetaan yrittäjän tekemän työpanoksen arvoa. Yrittäjä on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, kun hänen työtulonsa eli työpanoksensa arvo on vähintään 8 261,71 euroa vuodessa.

Lain mukaan työtulon pitää vastata palkkaa, joka maksettaisiin yrittäjän työtä tekevälle, samantasoisen ammattitaidon omaavalle henkilölle.

YEL-vakuutusmaksun suuruus on prosentuaalinen osuus yrittäjän työtulosta 12 kuukauden jaksolla. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vakuutusmaksuprosentin suuruuden vuosittain. Vuonna 2023 se on ollut alle 53-vuotiaille ja yli 63-vuotiaille 24,1 % ja 53-62-vuotiaille 25,6 %. Kun ryhtyy yrittäjäksi ensimmäisen kerran, YEL-vakuutusmaksusta saa 22 prosentin alennuksen neljän ensimmäisen vuoden ajan. YEL-vakuutusmaksun suurus on kaikilla eläkevakuutusyhtiöillä sama, joten hinnan vuoksi vakuutusta ei tarvitse kilpailuttaa.

YEL ja työtulo määräävät eläke- ja sosiaaliturvan tason

YEL-vakuutuksen taso vaikuttaa nimensä mukaisesti yrittäjälle karttuvan eläkkeen suuruuteen. Yrittäjä on sen perusteella vakuutettu työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeen varalta. Tämän lisäksi mm. sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja kuntoutusraha määrittyvät YEL-maksun mukaisen työtulon perusteella. Palkka, jonka itsellesi yrittäjänä nostat, ei siis millään tavalla vaikuta näiden etuuksien suuruuteen.

Myös yrittäjän työttömyysturva perustuu YEL-työtulon suuruuteen. Vuonna 2023 työtulon ns. työttömyysturvaraja on 14 088 euroa vuodessa. Työtulon on siis oltava vähintään tämän suuruinen, jotta yrittäjä on oikeutettu työttömyysturvaan. Jos yrittäjä on lisäksi Yrittäjäkassan jäsen, hän voi saada ansiosidonnaista päivärahaa. Silloinkin päivärahan suuruus perustuu työtuloon.

YEL-uudistus toi muutoksia 

Jotkut yrittäjät ovat maksaneet YEL-vakuutusta vain alimman mahdollisen työtulon mukaan ja varautuneet muuttuviin elämäntilanteisiin säästämällä ja ylläpitämällä puskuria sekä kerryttämällä eläkepäivien varalle omaisuutta erilaisten sijoitusten muodossa.

YEL-uudistuksen astuttua voimaan, yrittäjien on otettava työtuloja ilmoittaessaan tarkemmin huomioon oman toimialan maksama mediaanipalkka, työpanoksensa määrä, yritystoiminnan laajuus sekä oma osaamisensa ja ammattitaitonsa. Lakimuutoksen myötä eläkeyhtiöiden on tarkistettava yrittäjien tulotasot kolmen vuoden välein, kun aiemmin työtulojen ylläpito on ollut pääasiassa yrittäjien itsensä vastuulla.

Jaa

Lue myös

Miksi Reto?

1.

Yrittäjyyden mahdollisuudet taloudelliseen menestykseen ovat ulottuvillasi.

2.

Et ole yksin, vaan verkostomme kattavat palvelut ja osaaminen ovat tukenasi.

3.

Saat vapauden valita missä, miten ja kuinka paljon teet töitä.

Reton palvelut freelancer-jäsenilleen