Siirry pääsisältöön
Home » Tietopankki » Toimeksiantosopimuksen keskeiset elementit

Toimeksiantosopimuksen keskeiset elementit

Työ freelancerina

Freelancerin työstä eli keikasta tehdään yleensä toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan suoritettavan työn tavoitteista, vastuista ja velvollisuuksista. Useimmissa tapauksissa freelancer-koodari tekee toimeksiantosopimuksen Reton kaltaisen toimijan kanssa. Retolla on puitesopimus asiakkaan kanssa, ja toimeksiantosopimukseen tuodaan oleellisimmat freelanceria koskevat asiat.

Freelancerin kannalta keskeisiä asioita toimeksiantosopimuksessa ovat:

Sopimukset laaditaan ennen työn aloittamista, eikä niihin yleensä tarvitse tämän jälkeen palata. Sopimuksiin kannattaa tutustua huolella, jotta ymmärtää omat velvollisuutensa ja sitoumuksensa.

Sopimuksen kesto

Toimeksiantosopimukset ovat joko määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia, ja niissä sovitaan, mikä on irtisanomisaika puolin ja toisin. Varsinkin aloittavalle freelancerille ensimmäisen toimeksiannon kohdalla tuo turvaa, jos tiedossa on pitkä keikka. Pitkä toimeksianto vahvistaa yrityksen kassaa ja tasetta, jolloin keikkojen välissä olevat tauot tai itse pidetyt vapaat eivät vaikuta yrittäjän henkilökohtaiseen ansaintaan. Pituuden lisäksi oleellista on, minkälaisen määrän työtä asiakas sitoutuu ostamaan ja freelancer toimittamaan.

Kilpailukielto ja salassapito

Kilpailukiellolla sovitaan yleensä, ettei konsultti voi myydä omaa osaamistaan suoraan tai jonkin toisen toimijan kautta samaan projektiin tai samalle asiakkaalle. Kilpailukielto voi olla voimassa myös toimeksiannon päättymisen jälkeen esimerkiksi puolen vuoden määräajan. Tämä on normaalia yritysten välisessä toiminnassa.

Salassapito koskee kaikkea luottamuksellista tietoa, jonka freelancer saa tietoonsa toimeksiannon aikana. Tietoja ei saa hyödyntää omassa toiminnassa eikä luovuttaa eteenpäin. Salassapitovelvollisuus voi olla voimassa pitkäänkin toimeksiannon jälkeen, jopa viisi vuotta.

Vastuut ja oikeudet

Freelancer-konsultilta vaaditaan yleensä vähintään toiminnan vastuuvakuutus, joka korvaa henkilö- ja esinevahinkoja. Joissakin tapauksissa konsultilla pitää olla myös konsultoinnin vakuutus, joka korvaa esimerkiksi tahattomia virheitä. Sopimuksissa sovitaan vahingonkorvausvastuista ja niiden rajoituksista. Konsultoinnin vakuutuksilla freelancer-yrittäjä voi turvata yritystään vahinkojen varalta. Tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetut vahingot ovat kuitenkin yrittäjän vastuulla, eikä niiden korvausvelvollisuutta rajoiteta.

Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia sopimuksen alaisuudessa tehdyn työn tuloksiin. Kun asiakas ostaa freelancer-konsultin työpanosta, oikeudet työn tuloksiin kuuluvat yleensä asiakkaalle.

Hyvä lähtökohta tutustua sopimuksiin ovat IT-alan yleiset sopimusehdot (IT YSE). Niiden ehdot ovat tasapuoliset freelancerille ja asiakkaalle. Niitä käytetään monesti myös toimeksiantosopimuksen liitteinä.

Jaa

Lue myös

Miksi Reto?

1.

Yrittäjyyden mahdollisuudet taloudelliseen menestykseen ovat ulottuvillasi.

2.

Et ole yksin, vaan verkostomme kattavat palvelut ja osaaminen ovat tukenasi.

3.

Saat vapauden valita missä, miten ja kuinka paljon teet töitä.

Reton palvelut freelancer-jäsenilleen