Siirry pääsisältöön
Home » Tietopankki » Miten paljon eläkkeellä “saa” tehdä töitä?

Miten paljon eläkkeellä “saa” tehdä töitä?

Eläkeasiat

Eläkkeelle jääminen on monesta hienoa ja suunnitelmia eläkepäivien varalle voi olla vaikka kuinka. Aika moni jatkaisi kuitenkin mielellään vielä myös työuraansa, sillä se tuo elämään merkityksellisyyttä, osaamista on vaikka kuinka paljon, jaksamista riittää ja lisätulot lisäävät myös mahdollisuuksia. Työskentely ei kuitenkaan tunnu järkevältä, jos se vaikuttaa tuloihin negatiivisesti. Miten paljon eläkkeellä siis saa tehdä töitä niin, ettei eläkkeen määrä laske?

Vastaus on helppo: kuinka paljon vain itse haluaa. Vanhuuseläke ja osittainen vanhuuseläke säilyvät samansuuruisina muista tuloista riippumatta. Lisäksi ne kerryttävät eläkettä aina eläkkeen kertymisen yläikärajaan saakka. Vanhuuseläkkeelle jäämisen jälkeen myös yrittäjän YEL-vakuutus muuttuu vapaaehtoiseksi. Jos siis siirryt eläkkeelle jäätyäsi palkansaajasta yrittäjäksi, voit halutessasi kerryttää yrittäjäeläkettä aina eläkkeen kertymisen yläikärajaan asti, mutta voit myös jättää YEL-vakuutuksen ottamatta. Kun vanhuuseläkkeen yläikäraja on saavutettu, kaikki eläkevakuutusmaksut päättyvät, ja eläkkeelle jäämisen jälkeen kertyneen eläkkeen voi hakea omalta eläkevakuutusyhtiöltä.

Eläkkeelle jäädessä senhetkisen työsuhteen täytyy päättyä. Sen jälkeen voi kuitenkin solmia uuden työsuhteen, eikä tuloille ole silloin ylärajaa. Myös yrittäjäksi ryhtyminen on siinä vaiheessa hyvä vaihtoehto, johon esimerkiksi me Retolla tarjoamme tietoa, tukea ja hyviä neuvoja.

Entäs verot?

Eläkettä verotetaan ansiotulona ja tulojen kasvaessa myös veron progressio kasvaa. Eläkkeeseen kohdistuu erilaisia vähennyksiä ja maksuja kuin varsinaiseen ansiotuloon, joten tarvitset eläkkeelle ja palkalle tai yrittäjätulolle erilliset verokortit. Lue lisää eläkkeeseen kohdistuvista maksuista täältä. Koska eläkkeestä ei tehdä samanlaisia vähennyksiä kuin palkasta, voi eläkkeen verotus tuntua kovemmalta kuin ansiotulon verotus ennen eläkkeelle jäämistä. Yrittäjänä voit kuitenkin tehdä täysimääräiset vähennykset yrittäjyyteen liittyvistä kuluista, kuten tietoliikenneyhteyksistä, työvälineistä ja matkakuluista ja vaikuttaa siten ansiotuloveroprosenttiisi.

Osittainen vanhuuseläke tarkoittaa työn ja eläkkeen yhdistämistä siten, että voit halutessasi vapaasti jatkaa työntekoa. Yrittäjänä YEL-vakuutuksen on kuitenkin oltava voimassa aina vanhuuseläkkeen alkamiseen saakka. Osittaiselta vanhuuseläkkeeltä eläkkeelle siirryttäessä on vanhuuseläkettä haettava erikseen, mutta yrittäjyys voi jatkua keskeytyksettä ja YEL-vakuutus muuttuu vapaaehtoiseksi.

Entäs jos haluan tehdä töitä ulkomailta?

Jos eläkepäivinä toiveissa siintää esimerkiksi asuminen jossain lämpimässä maassa ja työskentely kokonaan uudessa ympäristössä, ei sillä ole vaikutusta eläkkeen määrään. Suomessa ansaittua työeläkettä maksetaan kaikkiin maihin, kunhan sitä on haettu vielä Suomessa asuessa. Ansiotuloverotus saatetaan siirtää uuteen asuinmaahasi ja silloin siihen voi kohdistua erilaisia maksuja tai vähennyksiä kuin Suomessa. Pysyvästi ulkomailla asuvan täytyy myös vahvistaa eläkkeen maksutiedot vuosittain omalle eläkevakuutusyhtiölle. Yhteistyö Reton kanssa tekee kuitenkin ulkomaillakin työskentelyn ja uusien tehtävien löytämisen helpommaksi kuin yksin.

Jaa

Lue myös

Miksi Reto?

1.

Yrittäjyyden mahdollisuudet taloudelliseen menestykseen ovat ulottuvillasi.

2.

Et ole yksin, vaan verkostomme kattavat palvelut ja osaaminen ovat tukenasi.

3.

Saat vapauden valita missä, miten ja kuinka paljon teet töitä.

Reton palvelut freelancer-jäsenilleen