Siirry pääsisältöön
Home » Tietopankki » Eläkeläisen verotus ja työnteko

Eläkeläisen verotus ja työnteko

Eläkeasiat

Kun siirtyy palkkatyöstä eläkkeensaajaksi, ei ole välttämättä kovin montaa ajatusta tullut uhrattua verotukseen liittyviin kysymyksiin. Helppoa on se, että eläkkeitä verotetaan pääosin kuten palkkatuloja. Sen sijaan veroluonteiset maksut ja vähennykset ovat erilaisia. Jos aikoo eläkkeellä ollessa tehdä töitä ja kenties vielä ryhtyä yrittäjäksi, yhtälö monimutkaistuu. Sitä ei kuitenkaan kannata säikähtää. Työnteko ja rahan ansaitseminen eläkkeellä on kannattavaa ja yhä yleisempää.

Verot, veroluonteiset maksut ja vähennykset

Eläkkeestä suoritetaan kunnallisveroa sekä valtion tuloveroa progressiivisen veroasteikon mukaan. Seurakuntaan kuuluvat maksavat eläkkeestään myös kirkollisveroa. Lisäksi eläkeläisen maksettavaksi koituu yleisradiovero. Korkeimpia eläkkeitä nauttivat maksavat vielä eläkkeensaajan lisäveroa, joka on 5,85 % siitä osasta eläketuloa, joka eläketulovähennyksen jälkeen ylittää 47 000 euroa. Jos lisäksi olet maksanut itsellesi vapaaehtoista eläkevakuutusta, on syytä tarkistaa, miten nostamaasi lisäeläkettä verotetaan.

Eläketuloista perittävät veroluonteiset maksut ovat erilaisia kuin työikäisillä palkansaajilla. Vanhuuseläkkeestä ei peritä työeläke- eikä työttömyysvakuutusmaksua tai sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Sen sijaan sairaanhoitomaksu pitää edelleen maksaa ja vieläpä korotettuna. Vuonna 2023 verotettavasta eläketulosta maksettava sairaanhoitomaksu on 1,57 %, kun se ansiotulojen kohdalla on 0,60 %. 

Palkansaajana olet todennäköisesti tottunut tekemään vähennyksiä verotuksessasi. Eläkeläisenä et ole oikeutettu kaikkiiin aikaisempiin vähennyksiin, mutta muita vähennyksiä voi olla tulossa. Vähennysten perusteet ovat jokseenkin mutkikkaita, mutta yksinkertaistaen voidaan todeta, että eläketulosta ei saa palkkatulojen hankkimiseen liittyviä vähennyksiä, ansiotulovähennystä eikä työtulovähennystä. Perusvähennys on kaikkien, myös eläkkeellä olevien verovelvollisten saatavilla oleva, kunnallisverotuksessa tehtävä vähennys, kun verotettava vuositulo on korkeintaan 23 800 €. Eläkkeestä voi saada myös eläketulovähennystä, jota myönnetään sekä kunnallis- että valtionverotuksessa. Kannattaa muistaa kotitalousvähennys, joka on kaikkien, myös eläkkeensaajien käytettävissä.

Entä jos haluan tehdä töitä eläkkeellä?

Vanhuuseläkkeellä saa tehdä töitä ja ansaita ilman, että se vaikuttaa eläkkeen bruttosumman suuruuteen. Palkkaa varten tarvitset yhden verokortin, minkä lisäksi tarvitset eläkettä varten toisen, joka pitää toimittaa eläkeyhtiölle. Jos päätät tehdä töitä yrittäjänä, voit yrityksesi kautta maksaa itsellesi palkan lisäksi työstä aiheutuvia verovapaita matkakuluja ja päivärahoja. Voit myös laittaa tietoliikennekulut, työvälineet kuten tietokoneen ja puhelimen sekä esim. työhösi kuuluvat mediatilaukset ja pienhankinnat yrityksesi kuluiksi. Jos teet eläkkeellä töitä osa-aikaisesti ja liikevaihto on alle 30 000 euroa, saat alarajahuojennusta eli voit pitää osan keräämistäsi arvonlisäveroista itselläsi. Sitten, kun yrityksesi tekee voittoa, voit nostaa osinkoja, joita verotetaan pääomatulojen mukaan.

Yrittäjätulosta peritään sairaanhoitomaksua ja alle 67-vuotiailta myös sairaanhoidon päivärahamaksua. Yrittäjien itselleen maksamasta palkasta ei makseta työeläkemaksuja vaan yrittäjät ovat velvollisia ottamaan yrittäjien eläkevakuutuksen. Vanhuuseläkkeellä oleville yrittäjille tämä YEL-vakuutus on kuitenkin vapaaehtoinen. Tämä tarkoittaa merkittävää kustannussäästöä työikäisiin yrittäjiin verrattuna. 

Lopullisiin nettotuloihin vaikuttaa moni seikka, mutta nyrkkisäännöksi voidaan sanoa, että kun eläkeläisenä tekee töitä, yltää suurempiin nettoansioihin kuin mitä vastaavat bruttoansiot toisivat työikäiselle palkansaajalle. Erityisesti tekemällä töitä yrittäjänä on mahdollista löytää ratkaisuja, jotka kasvattavat käteen jäävän rahan määrää. Myös eläkkeellä olevan yrittäjän tärkeä kumppani on hyvä kirjanpitäjä, joka konsultoi yrittäjän talouteen liittyvissä kysymyksissä. Myös Verohallinnon asiakaspalvelusta voi kysyä neuvoja. Ryhtymällä Reton konsultiksi saat lisäksi asiantuntemusta ja vertaiskokemuksia yhteisöstämme.

Jaa

Lue myös

Miksi Reto?

1.

Yrittäjyyden mahdollisuudet taloudelliseen menestykseen ovat ulottuvillasi.

2.

Et ole yksin, vaan verkostomme kattavat palvelut ja osaaminen ovat tukenasi.

3.

Saat vapauden valita missä, miten ja kuinka paljon teet töitä.

Reton palvelut freelancer-jäsenilleen