Siirry pääsisältöön

Tuotehallinnan ja portfolioiden konsultti

Julkaistu: 05.02.2024
Sijainti: Etätyö

Haemme julkishallinnon asiakkaallemme konsulttia, jonka tehtävänä on tuote- ja portfolion hallinnan toimintatapojen suunnittelu, kehittäminen ja toteutus sekä toimintatapojen jalkauttaminen. Tehtävä liittyy vahvasti kansallisen tason massiiviseen tietojärjestelmään.  Asiantuntijarooli pitää sisällään mm. seuraavia työtehtäviä: * Portfolion hallinnan kehittämisen suunnitelma sis. tehtävien tunnistaminen ja aikatauluttaminen (tiekartta) * Portfolion hallinnan prosessin ja työvaiheiden tunnistaminen, dokumentointi, sisältäen mahdolliset tarkistuslistat ja/tai ohjeistukset portfolion hallinnan eri tasoille * Portfolion hallintaan liittyvien työvälineiden hyödyntämisen arviointia, ideointia ja käytön ohjeistaminen portfolion hallinnan eri vaiheissa (sisäisesti ja ulkoisesti) * Portfolion hallinnan toimintatapojen jalkautus sekä kehittämisen työpajojen järjestäminen eri tasoilla Pisteytettävät osaamisalueet: * Asiantuntija on itsenäisesti vastannut usean tuotealueen kokonaisportfolion hallinnan käytänteiden luomisesta, kehittämisestä ja käyttöönotosta * Asiantuntijalla on osaamista fasilitoivista työskentelytavoista * Asiantuntijalla on työkokemusta sote-tiedonhallinnan toimintaympäristöstä * Asiantuntijalla on työkokemusta ketterän kehittämisen työtavoista (Scrum, Safe, jne.) * Asiantuntijalla on työkokemusta portfoliohallinnan työvälineiden käytöstä (ALM-välineet) * Asiantuntija on vastannut työssään toimintapojen käyttöönottamisesta loppukäyttäjäasiakkaiden osallistamiseksi kehitysportfoliohallinnassa   Allokaatio: 100% Toimeksianto alkaa: 1.4.2024 Toimeksianto päättyy: 31.12.2024, optio vuodelle 2025 Lokaatio: Etätyö, tarvittaessa asiakkaan toimistolla Lähetä ehdokkaasi 15.2.2024 mennessä hintatietoineen osoitteeseen sales@reto.fi.

Lisätietoja toimeksiannosta antaa Juha Mäkelä

Kuva henkilöstä Juha Mäkelä

Juha Mäkelä

juha.makela@reto.fi
+358 40 753 7962